Skladování čokolády:

Čokoláda je citlivá na vlhkost, pachy a vůně (snadno je přejímá) a v kontaktu se vzduchem a světlem dochází k oxidaci čokolády. Čokoláda by měla být chráněna před světlem a vzduchem a měla by být skladována na suchém a chladném místě, při konstantní teplotě mezi 12 a 20 ° C. Vždy je nutno zajistit, aby obal sloužící k ukládání čokolády byl správně uzavřen.

Rozpouštění čokolády:

Čokoláda by měla být rozpouštěna pokud možno při teplotě v rozmezí 40 a 45 ° C. Čokoláda by nikdy neměla být umístěna v přímém kontaktu se zdrojem tepla - například v kastrolku na vařiči. Čokoládu přednostně rozpouštíme v temperovači nebo ve vodní lázni nastavené tak, aby čokoláda dosáhla v celém objemu rovnoměrné teploty mezi 40 a 45 ° C. To je ideální teplota pro začátek temperování čokolády. Při rozpouštění čokoládu pravidelně mícháme. Při překročení teploty 55°C může čokoláda začít houstnout a hrudkovatět.

Tekutost čokolády:

Jednotlivé čokolády jsou označeny určitým počtem kapiček a to v závislosti na tekutosti čokolády od jedné do pěti kapiček:

tekutost 1

tekutost 2

tekutost 3

tekutost 4

tekutost 5

Jedna kapička znamená nejhustší čokoládu a pět kapiček znamená nejvíc tekutou čokoládu. Tekutost čokolády nejvíce ovlivňuje obsah kakaového másla. Čím více obsahuje kakaového másla, tím je čokoláda tekutější.

Použití čokolády:

S tekutostí čokolády souvisí její použitelnost. V níže uvedené tabulce jsou popsány nejčastější použití čokolády v závislosti na tekutosti čokolády.

Glazury a omáčky Potahování pralinek Duté figurky Odlévání pralinek Náplně a ganache Dekorování
tekutost 1 ANO ANO ANO
tekutost 2 ANO ANO ANO ANO ANO
tekutost 3 ANO ANO ANO ANO ANO ANO
tekutost 4 ANO ANO ANO
tekutost 5 ANO

Chuťový profil čokolády:

U některých čokolád je uveden diagram jejich chuťového profilu.

Čím blíže je barevná oblast ke středu na dané ose, tím menší je intenzita příslušné chuti.

Popis jednotlivých os:Jahoda a čokoláda Callebaut

Intensity: Intenzita

Flowery: Květnatá chuť

Herbaceous: Bylinná chuť

Fruity: Ovocná chuť

Sour: Kyselost

Sweet: Sladkost

Heavy: Plnost

Cocoa: Kakaová chuť