Skladovanie čokolády:

Čokoláda je citlivá na vlhkosť, pachy a vône (ľahko ich preberá) a v kontakte so vzduchom a svetlom dochádza k oxidácii čokolády. Čokoláda by mala byť chránená pred svetlom a vzduchom a mala by byť skladovaná na suchom a chladnom mieste, pri konštantnej teplote medzi 12 a 20 °C. Vždy je nutné zaistiť, aby obal slúžiaci na ukladanie čokolády bol správne uzatvorený.

Rozpúšťanie čokolády:

Čokoláda by mala byť rozpúšťaná pokiaľ možno pri teplote v rozmedzí 40 a 45 °C. Čokoláda by nikdy nemala byť umiestnená v priamom kontakte so zdrojom tepla – napríklad v kastróliku na variči. Čokoládu prednostne rozpúšťame v temperovači alebo vo vodnom kúpeli nastavenom tak, aby čokoláda dosiahla v celom objeme rovnomernú teplotu medzi 40 a 45 °C. To je ideálna teplota pre začiatok temperovania čokolády. Pri rozpúšťaní čokoládu pravidelne miešame. Pri prekročení teploty 55 °C môže čokoláda začať hustnúť a hrudkovatieť.

Tekutosť čokolády:

Jednotlivé čokolády sú označené určitým počtom kvapôčok, a to v závislosti od tekutosti čokolády od jednej do piatich kvapôčok:

tekutost 1

tekutost 2

tekutost 3

tekutost 4

tekutost 5

Jedna kvapôčka znamená najhustejšiu čokoládu a päť kvapôčok znamená najviac tekutú čokoládu. Tekutosť čokolády najviac ovplyvňuje obsah kakaového masla. Čím viac obsahuje kakaového masla, tým je čokoláda tekutejšia.

Použitie čokolády:

S tekutosťou čokolády súvisí jej použiteľnosť. V nižšie uvedenej tabuľke sú opísané najčastejšie použitia čokolády v závislosti od tekutosti čokolády.

Glazúry a omáčky Potahovanie praliniek Duté figúrky Odlievanie praliniek Náplne a ganache Dekorovánie
tekutost 1 ÁNO ÁNO ÁNO
tekutost 2 ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
tekutost 3 ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
tekutost 4 ÁNO ÁNO ÁNO
tekutost 5 ÁNO

Chuťový profil čokolády:

Pri niektorých čokoládach je uvedený diagram ich chuťového profilu.

Čím bližšie je farebná oblasť k stredu na danej ose, tým menšia je intenzita príslušnej chuti.

Popis jednotlivých os:jahoda a čokoláda callebaut

Intensity: Intenzita

Flowery: Kvetnatá chuť

Herbaceous: Bylinná chuť

Fruity: Ovocná chuť

Sour: Kyslosť

Sweet: Sladkosť

Heavy: Plnosť

Cocoa: Kakaová chuť